Φυσιολογικός Τοκετός μετά από Καισαρική Τομή

Ο κολπικός τοκετός έπειτα από καισαρική τομή ( VBAC=vaginal birth after cesarean ) είναι εφικτός, εφόσον:

  • Έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον δύο ετών από την καισαρική τομή, ώστε να έχει επουλωθεί η μήτρα
  • Εάν το έμβρυο έχει έρθει στη σωστή θέση και δεν είναι ταλαιπωρημένο από άλλους παράγοντες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
  • Ο μαιευτήρας είναι πλήρως ενήμερος για το ιστορικό της εγκύου και έχει την εμπειρία να ανταπεξέλθει στην παρούσα κατάσταση.